Ogłoszenie Rady Akademii dot. składania zgłoszeń kandydatur na funkcję Rektora AWFiS w Gdańsku w wyborach na okres do końca kadencji 2016-2020

23.10.2019

Ogłoszenie Rady Akademii dot. składania zgłoszeń kandydatur na funkcję Rektora AWFiS w Gdańsku w wyborach na okres do końca kadencji 2016-2020

Wróć