Ogłoszenia AWFiS

Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Resistance Training for Health and Peak Performance in Sports”

05.03.2020

Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Resistance Training for Health and Peak Performance in Sports” 10-11.09.2020 Katowice, Polska

Więcej...

Warsztaty przedsiębiorczości

18.02.2020

Studentów II i III roku studiów 1go stopnia oraz studiów 2go stopnia zapraszamy do udziału w Projekcie "Zintegrowany Program Rozwoju AWFiS".

Więcej...

wykład "SPORT A PRAWO KARNE"

17.02.2020

Profesor Jacek Potulski zaprasza wszystkich chętnych pracowników oraz studentów AWFiS na wykład "SPORT A PRAWO KARNE" 18 lutego 2020 r. o godz 11:00 w sali kongresowej.

Więcej...

Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Technologie morskie dla obronności i bezpieczeństwa”

17.02.2020

Priorytetową tematyką Konferencji będą rozwiązania z obszaru wojskowej techniki morskiej oraz bezpieczeństwa na morzu i wybrzeżu w portach i obiektach infrastruktury krytycznej, a także w zakresie ratownictwa morskiego. Tematyka ta wpisuje się w Strategię Ministerstwa Obrony Narodowej w zakresie priorytetowych kierunków badań w Resorcie Obrony Narodowej na lata 2013-2022.

Więcej...

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór wniosków w kolejnych edycjach programów skierowanych do naukowców: Programie Polskie Powroty oraz Programie im. Ulama.

12.02.2020

Program Polskie Powroty - program umożliwia wyróżniającym się polskim naukowcom powrót do kraju i podjęcie przez nich zatrudnienia w polskich uczelniach, instytutach naukowo-badawczych. Program stwarza powracającym naukowcom optymalne warunki prowadzenia w Polsce badań naukowych lub prac rozwojowych na światowym poziomie. Środki uzyskane w ramach Polskich Powrotów zapewniają wynagrodzenie dla Powracającego Naukowca a także umożliwiają stworzenie grupy projektowej (zespołu badawczego), możliwe jest także uzyskanie grantu startowego na prowadzenie badań podstawowych, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Więcej...

Zmarł Andrzej Krukowski....

31.01.2020

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że dnia 30.01.2020 r. zmarł wieloletni pracownik Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.

Więcej...